Hướng dẫn sử dụng và cài đặt khóa cửa điện tử Yale

Yale – Thương hiệu khóa điện tử lâu đời, cách đây hơn 100 năm, được đánh giá cao về độ an toàn và bảo mật. Khóa điện tử Yale được nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng ở nhiều phân khúc giá khác nhau, ưu tiên lắp đặt cho chung cư, căn hộ, biệt thự, nhà ở, khách sạn và cả nhà trọ.

Vậy khóa điện tử Yale sử dụng như thế nào? Có khó không? Cùng Suakhoa247 tìm hiểu cách sử dụng và cài đặt khóa cửa điện tử Yale nhé!

hướng dẫn sử dụng và cài đặt khóa cửa điện tử yale

Lưu ý: Nút REG (R) nằm bên trong nắp đậy Pin

I.    CHẾ ĐỘ THƯỜNG

1. Cài đặt khóa cửa điện tử Yale: Mã số người dùng

 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhập Mã số người dùng bạn muốn đăng kí
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

Note: Ở chế độ thường, mã số người dùng chỉ có 1 và nếu thay đổi mã số này, mã số trước đó sẽ bị xóa.

2. Cài đặt vân tay khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí vân tay :

 • Ấn nút đăng ký R
 • Quẹt vân tay cần đăng kí (3 lần)
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa tất vân tay:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Nhấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [3][#]
 • Nhập Mã số người dùng
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

3. Cài đặt Mã số khách khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí mã khách:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [1][#] [1][#]
 • Nhập Mã số khách cần đăng kí
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa mã khách:  

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [1][#] [3][#]
 • Nhập Mã số người dùng
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

4. Cài đặt Mã sử dụng 1 lần khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí mã dùng 1 lần:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký REG
 • Nhấn phím [2][#] [1][#]
 • Nhập Mã số sử dụng 1 lần cần đăng kí
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa mã dùng 1 lần:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [2][#] [3][#]
 • Nhập lại Mã số người dùng
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

5. Cài đặt thẻ từ khóa cửa điện tử Yale

Đăng ký thẻ từ

 • Ấn nút cài đặt R
 • Quét tất cả thẻ từ cần cài đặt lên đầu đọc thẻ
 • Bấm lại Nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa toàn bộ thẻ từ:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Ấn phím [3] [#]
 • Nhập lại mã số người dùng
 • Ấn Phím #
 • Bấm * hoặc bấm Nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

6. Chuyển sang chế độ bảo mật:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Bấm phím [4][#] [1][#]
 • Nhập Mã số chủ cần đăng kí
 • Bấm phím [#]
 • Nhập lại Mã số chủ cần đăng kí
 • ấn nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

7. Chế độ đóng cửa tự động – thủ công khóa cửa điện tử Yale

Tự động:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [2][#] [1][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R đê lưu và hoàn tất cài đặt

Thủ công:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [2][#] [3][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

8. Cài đặt Âm lượng khóa cửa điện tử Yale

Cao:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [3][#] [1][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

Thấp:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [3][#] [2][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cai đặt

Tắt:

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [3][#] [3][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

8. Cài đặt Ngôn ngữ khóa cửa điện tử Yale

Tiếng Hàn :

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [1][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Tiếng Trung :

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [2][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Tiếng Anh :

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [3][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

10. Cài đặt Wireless mở rộng khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí :

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [8][#] [1][#]
 • Đợi khóa kết nối
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn  lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa :

 • Nhập Mã số người dùng
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [8][#] [3][#]
 • Nhập Mã số người dùng
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

II.    CHẾ ĐỘ BẢO MẬT

1. Cài đặt Mã chủ khóa cửa điện tử Yale

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [1][#]
 • Nhập Mã số chủ mới
 • Nhấn phím [#]
 • Nhập lại Mã số chủ mới
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

2.    Mã người dùng:

Đăng kí :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [2][#] [1][#]
 • Nhập id (01~30)
 • Nhấn phím [#]
 • Nhấp Mã số người dùng
 • Nhấn phím [#] –
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [2][#] [3][#]
 • Nhập id (01~30)
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất đăng ký

3. Cài đặt Vân tay khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [3][#] [1][#] [1][#]
 • Nhập id (01~20)
 • Nhấn phím [#]
 • Quẹt vân tay cần đăng kí (3 lần)
 • Nhấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [3][#] [1][#] [3][#]
 • Nhập id (01~20) [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

4. Cài đặt mã sử dụng 1 lần khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí: 

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [1][#]
 • Nhập Mã số khách cần đăng kí
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [3][#]
 • Nhập Mã số chủ
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

5. Cài đặt thẻ từ khóa cửa điện tử Yale

Đăng ký thẻ từ

 • Nhập mã số chủ
 • Ấn Nút R
 • Nhấn phím 3 # 1 #
 • Nhập  ID (ừ 00 đến 99)
 • Nhấn phím #
 • Chạm Thẻ từ lên đầu đọc
 • Bấm Phím #
 • Bấm * hoặc Nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

xóa thẻ từ

 • Nhập mã số chủ
 • Ấn Nút R
 • Nhấn phím 3 # 3 #
 • Nhập  ID (ừ 00 đến 99)
 • Nhấn phím #
 • Bấm * hoặc Nút I để lưu và hoàn tất cài đặt

6. Xóa tất cả dữ liệu đăng kí:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [5][#]
 • Nhâp Mã số chủ
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

7. Chuyển sang chế độ bình thường:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [1][#]
 • Nhập Mã người dùng
 • Nhấn phím [#]
 • Nhập lại Mã người dùng
 • Ấn nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

8.  Cài đặt Chế độ khóa tự động – thủ công khóa cửa điện tử Yale

Tự động:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [2][#] [1][#]
 • Ấn nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Thủ công:

 • Nhập Mã chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [2][#] [3][#]
 • Ấn nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

9. Cài đặt Ngôn ngữ khóa cửa điên tử Yale

Tiếng Hàn :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [1][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Tiếng Trung :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [2][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Tiếng Anh :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [4][#] [5][#] [3][#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

10. Cài đặt Âm lượng khóa cửa điện tử Yale

Cao:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [3][#] [1][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

Thấp:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [3][#] [2][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cai đặt

Tắt:

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [6][#] [3][#] [3][#]
 • Ấn lại nút R để lưu và hoàn tất cài đặt

11. Cài đặt  Wireless mở rộng khóa cửa điện tử Yale

Đăng kí :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [8][#] [1][#]
 • Nhập id (01 ~05)
 • Nhân sphím [#]
 • Đợi khóa kết nối, nhấn phím  [#]
 • Ấn  lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Xóa :

 • Nhập Mã số chủ
 • Ấn nút đăng ký R
 • Nhấn phím [8][#] [3][#]
 • Nhập lại Mã số chủ
 • Nhấn phím [#]
 • Ấn lại nút đăng ký R để lưu và hoàn tất cài đặt

Trên đây là hướng dẫn sử dụng và cài đặt khóa cửa điện tử Yale. Nếu trong quá trình sử dụng, khóa gặp bất kỳ trực trặc nào, hãy liên hệ ngay tới dịch vụ sửa khóa cửa điện tử của chúng tôi để được tư vấn và xử lý kịp thời.

—————————————————-

Thông tin chi tiết liên hệ:

Suakhoa247

 • Địa chỉ: Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 0967.526.396
 • Email: suakhoa247.pro@gmail.com
 • Website: suakhoa247.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *